Medidas preventivas que demostraron ser eficaces: As conclusións aportadas nos últimos anos por diversas entidades públicas e privadas, trala aplicación de variados programas de actuación e de investigación, permiten identificar unha serie de elementos comúns en intervencións que resultaron de proveito.

Partindo da base de respetar a normativa de aplicación, é moi ventaxoso para a organización ir máis aló do seu cumprimento estrito, polo que se expoñen a continuación unha serie de recomendaciones, con eficacia probada á hora de intervir sobre factores psicosociais.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *