Sector hoteleiro: Guías PRL

Na Estratexia Española de Seguridade e Saúde no Traballo 2015-2020, ponse de manifesto a necesidade de impulsar e consolidar a […]

Hábitos saudables

Hábitos saudables As condicións nas que desempeña o traballo poden repercutir na saúde da persoa traballadora. O estrés laboral, o […]

Medidas preventivas en +55

O envellecemento da poboación é un fenómeno presente e xeneralizado en todas as sociedades modernas. A mellora na calidade de […]

Xestión de conflitos

Unha obrigación empresarial é prever os conflitos derivados das diferencias de obxectivos e intereses en materia de condicións de traballo, […]

Riscos psicosociais

Que son os riscos psicosociais? Os riscos psicosociais son os aspectos do deseño e xestión do traballo, así como os […]

Emprega Saudable

Hoxe en día, as empresas convértense en espazos nos que as persoas desenvolven as súas capacidades persoais, relaciónanse e pasan […]