A maternidade na PRL

A maternidade na PRL A maternidade está contemplada na LPRL no artigo 25, indica o deber de prestar especial protección […]

Xestión de conflitos

Unha obrigación empresarial é prever os conflitos derivados das diferencias de obxectivos e intereses en materia de condicións de traballo, […]