Sector hoteleiro: Guías PRL

Na Estratexia Española de Seguridade e Saúde no Traballo 2015-2020, ponse de manifesto a necesidade de impulsar e consolidar a […]

A maternidade na PRL

A maternidade na PRL A maternidade está contemplada na LPRL no artigo 25, indica o deber de prestar especial protección […]

TME

Que son os TME? Mais dun 30 % dos accidentes laborais notificados cada ano se deben aos sobresforzos, esto quere […]

Medidas preventivas en +55

O envellecemento da poboación é un fenómeno presente e xeneralizado en todas as sociedades modernas. A mellora na calidade de […]

Amianto e Radon: Xestión preventiva

A exposición ao amianto e ao radon pode aumentar a incidencia do cancro durante a actividad laboral, especialmente nos colectivos […]

Riscos psicosociais

Que son os riscos psicosociais? Os riscos psicosociais son os aspectos do deseño e xestión do traballo, así como os […]