Vídeo de actividades Fomento da PRL

Vídeo dentro da acción de sensibilización correspondente ao Gabinete técnico de seguridade e saúde laboral financiado pola Xunta de Galicia […]

A maternidade na PRL

A maternidade na PRL A maternidade está contemplada na LPRL no artigo 25, indica o deber de prestar especial protección […]

O Radon como risco laboral

O Radon como risco laboral Os riscos que as radiacións ionizantes supoñen para a saúde está a preocupar ás persoas […]

Riscos ergonómicos

Máis dunha terceira parte dos accidentes de traballo na xornada laboral débense a sobreesforzos, e máis dun 70 % das EEPP […]

TME

Que son os TME? Mais dun 30 % dos accidentes laborais notificados cada ano se deben aos sobresforzos, esto quere […]

Medidas preventivas en +55

O envellecemento da poboación é un fenómeno presente e xeneralizado en todas as sociedades modernas. A mellora na calidade de […]

Xestión de conflitos

Unha obrigación empresarial é prever os conflitos derivados das diferencias de obxectivos e intereses en materia de condicións de traballo, […]

Amianto e Radon: Xestión preventiva

A exposición ao amianto e ao radon pode aumentar a incidencia do cancro durante a actividad laboral, especialmente nos colectivos […]

Riscos psicosociais

Que son os riscos psicosociais? Os riscos psicosociais son os aspectos do deseño e xestión do traballo, así como os […]

Acordo marco RENAULT

Boa práctica PRL | Acordo marco RENAULT   Este acordo «Construír xuntos o mundo laboral no grupo Renault» asinado no […]

Emprega Saudable

Hoxe en día, as empresas convértense en espazos nos que as persoas desenvolven as súas capacidades persoais, relaciónanse e pasan […]