A ludificación ou a gamificación son iniciativas que pretenden a motivación a través da diversión en ambientes non propios para elo,

Estas técnicas aplícanse na actualidade para fomentar nas persoas traballadoras actitudes e comportamentos seguros, estimulando a participación e implicación nas xestións preventivas das empresas e reducir os accidentes laborais.

O xogo capta o interés da persoa traballadora e é habitual facelo en escenarios reais simulando posibles situacións nas que a seguridade das persoa traballadora vese amenazada, aprendendo cómo intervir de forma efectiva en determinados casos, recreando malos hábitos e costumes cometidos no día a día durante a xornada laboral…

Algúns deles son:

  • Kyboi. Confederación de Empresarios de Córdoba.
  • Privial. Foment del Treball Nacional.
  • Identifica los riesgos. Osalan.
  • Cazadores de riscos. Administradora de Riesgos Laborales Sura. Colombia.
  • Andamiando. Fundación Laboral de la Construcción.
  • Prevencard. Exyge Consultores. Juego de naipes.

Fonte:https://www.insst.es/documents/94886/598381/n%C2%BA+146+-+Segundo+2019/a12c9268-db05-4fa6-8f08-1eed26743117?version=1.1

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *