Nesta sección recopílanse ferramentas de uso gratuito que redundan na mellora da seguridade e saúde das nosas empresas. Preténdese facilitar pautas, recomendacións e boas prácticas en diversos aspectos da prevención de riscos laborais que consideramos de difícil abordaxe ou que non se xestionan de xeito eficaz.

Ferramentas


1. Xestión PRL en PEMES [ ver pdf ]
2. Prevención TME [ ver pdf ]
3. Xestión da idade [ ver pdf ]
4. Xestión xénero e PRL [ ver pdf ]
5. Xestión PRL traballadores de ETT [ ver pdf ]
6. Xestión CAE [ ver pdf ]
7. Xestión de adicións no traballo [ ver pdf ]
8. Impulso da cultura preventiva [ ver pdf ]
9. Promoción da seguridade vial [ ver pdf ]
10. Promoción da saúde mental [ ver pdf ]
11. Xestión Empresa Saudable [ ver pdf ]