Amianto e Radon: Xestión preventiva

A exposición ao amianto e ao radon pode aumentar a incidencia do cancro durante a actividad laboral, especialmente nos colectivos […]

Riscos psicosociais

Que son os riscos psicosociais? Os riscos psicosociais son os aspectos do deseño e xestión do traballo, así como os […]

Acordo marco RENAULT

Boa práctica PRL | Acordo marco RENAULT   Este acordo «Construír xuntos o mundo laboral no grupo Renault» asinado no […]

Emprega Saudable

Hoxe en día, as empresas convértense en espazos nos que as persoas desenvolven as súas capacidades persoais, relaciónanse e pasan […]